جستجو در پورتال

تعرفه ویزیت سال

اخبار/ بدهی‌های آمریکا جهان را در معرض خطر جدی قرار داده است


خبرگزاری فارس: بحران افزایش بدهی های آمریکا نه تنها اقتصاد و امنیت ملی این کشور را با تهدید روبرو کرده بلکه اقتصاد جهانی را نیز در معرض تهدید و خطر جدی قرار داده است.

مقالات/ مقوله پیچیده تصحیح نرخ ارز


در غیاب بازارهای رقابتی، قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی خارج از روال طبیعی خود که تاثیرپذیری از مکانیسم عرضه و تقاضا است تنها بر اساس اراده‌های غیربازاری مسلط بر بازار تعیین می‌شود. یکی از این حوزه‌های قیمت‌گذاری نرخ ارز است که در اقتصاد دولتی ایران همچون قیمت پول (نرخ بهره) و نرخ مزد و بهای کالا‌ها و خدمات دولتی خارج از سازوکار بازار ارزش‌گذاری می‌شوند.
 • ویت پول ملی از منطق اقتصادی پیروی می کند اما بی گمان باید پذیرفت کاهش ارزش دلا ر، کالا های وارداتی را ارزان تر و میل به واردات را شدت می بخشد و تولید داخلی را با چالش روبه رو می سازد. مگر آنکه سیاست های متخذه به نحو موثری از طریق به کارگیری ابزارهای تعرفه ای و شبه تعرفه ای - طی یک پروژه برنامه ریزی شده و تعریف شده- واردات کالا های مصرفی را محدود سازند مضاف آنکه از ورود کالا های قاچاق نیز به شدت ممانعت به عمل آورند. لذا باید توجه داشت که به صرف تغییر در ارزش اسمی ریال منظور حاصل نمی شود بلکه
 • رگانی آنان افزوده شود، اما از آنجایی که در آستانه پیوستن به WTO به عنوان عضو دائم، محدودیت هایی در زمینه وضع موانع تعرفه ای و شبه تعرفه ای وجود دارد، باید قبلا به منظور احتراز از پیامدهای آتی موافقت سازمان را اخذ کرد. معمولا سازمان تجارت جهانی در سال های اولیه عضویت به منظور حمایت از تولید داخلی کشور عضو جدید، در این خصوص چندان سختگیری نمی کند. خاصه آنکه ترکیب واردات موجود به گونه ای است که کالا های مصرفی تنها 19 درصد حجم واردات را تشکیل می دهند. لذا وضع تعرفه مثلا 25 درصدی (مجموع سود بازرگا
 • داخلی کشور عضو جدید، در این خصوص چندان سختگیری نمی کند. خاصه آنکه ترکیب واردات موجود به گونه ای است که کالا های مصرفی تنها 19 درصد حجم واردات را تشکیل می دهند. لذا وضع تعرفه مثلا 25 درصدی (مجموع سود بازرگانی و حقوق گمرکی) تنها 75/4 درصد به میانگین تعرفه واردات کل می افزاید که به تدریج باید کاهش یابد. - به منظور مقابله با خروج ارز ارزان از کشور لا زم است محدودیت های فروش از سوی دولت اعمال شود. لذا فروش ارز تنها باید به امور واردات، امور پزشکی، دانشجویی و توریسم تا سقف معینی اختصاص یابد. -
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام اینجانب در سال 1382 یک باب انباری خود را قبل ازدریافت پایان کارساختمانی از شهرداری تبدیل به مغازه کردم و طبق رای کمیسیون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغی مشخص بعنوان تعرفه تبدیل انباری به مغازه توانستم انباری فوق را تبدیل به مغازه کنم و با دریافت پروانه کسب چند سالی است مشغول کاسبی میباشم در سال 1383 پس از دریافت پایان کار ساختمان مذکور که دارای 6 باب مغازه و 12 واحد مسکونی بود پس از دریافت صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت ، تمام واحد ها را فروختم و 5 مغازه را نیز واگذار کردم در سال1390 به اداره ثبت مراجعه کردم که سند انباری فوق را تفکیک نمایم که اداره ثبت موکول به اخذ رضایت نامه مخضری از همه مالکین واحد های تجاری و مسکونی می نمایدبنده از تعداد مالکین تعداد 15 واد از مجموع 18 واحد رضایت نامه محضری گرفته ام ولیکن اداره ثبت موکول به همه 18 مالک نموده است با توجه به ماده 9 قانون تملیک اپارتمان ها که اذعان میدارد هرگونه تغییر در فضای اختصاصی نیاز به جلب رضایت اکثریت مالکین دارد چنین برداشت میشود که تعداد نصف بعلاوه یک از مالکین باشد خود قانون تلیک اپارتمانها صراحتا از کلمه اکثریت مالکین نموده با توجه به اینکهرضایت تعداد 15 نفر از مجموع 18 نفر را اخذ نموده ام و چه از نظر تعداد مالکین و چه از نظر مقدار مساحت بیش از 85 درصد رضایت صاحبان اپارتمانها را اخذ نموده ام متاسفانه اداره ثبت با استناد بند 19 ائین نامه داخلی اداره تبت در خصوص تفکیک اپارتمانهااز صدور سند مالکیت برای مغازه ام خودداری میکند و این در صورتی است که همه واحد های اپارتمانی علی رغم داشتن سند مسکونی در حال استفاده از فضای اداری ان مجتمع میکنند و همه در ان مجتمع بصورت دفاتر شرکت های تجاری استفاده میکنند و طبق مدارک کمیسیون ماده صد شهرداری و تاریخ اتمام پایان کار همه خریداران اپارتمانهای مجتمع فوق بر این امر واقف بودند که انباری بنده تبدیل به مغازه شده و میدانستن که دارای پروانه کسب میباشم توضیح اینکه طبق صورتمجلش تفکیکی انباری فوق فقط از طرف خیابان دارای درب ورود بوده و هیچگونه دسترس به فضای داخلی و مشاعات در مجتمع اپارتمانی فوق را ندارد استدعا دارم نظر حقوقی خود را در مورد دریفات سند مالکیت مغازه فوق بیان نماائید شایان ذکر است مجتمع فوق دارای سند مالکیت رسمی میباشد و همه واحدها و قطعات ان فروخته شده و فقط این انباری را تبدیل به مغازه کرده ام که اداره ثبت به شرحی که دادم از صدور سند تفکیکی بدلیل اخذ رضایت همه مالکین موکول به صدور سند کرده است با تشکر


 • با سلام اینجانب در سال 1382 یک باب انباری خود را قبل ازدریافت پایان کارساختمانی از شهرداری تبدیل به مغازه کردم و طبق رای کمیسیون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغی مشخص بعنوان تعرفه تبدیل انباری به مغازه توانستم انباری فوق را تبدیل به مغازه کنم و با دریافت پروانه کسب چند سالی است مشغول کاسبی میباشم در سال 1383 پس از دریافت پایان کار ساختمان مذکور که دارای 6 باب مغازه و 12 واحد مسکونی بود پس از دریافت صورتمجلس تفکیکی از اد
 • نم و با دریافت پروانه کسب چند سالی است مشغول کاسبی میباشم در سال 1383 پس از دریافت پایان کار ساختمان مذکور که دارای 6 باب مغازه و 12 واحد مسکونی بود پس از دریافت صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت ، تمام واحد ها را فروختم و 5 مغازه را نیز واگذار کردم در سال1390 به اداره ثبت مراجعه کردم که سند انباری فوق را تفکیک نمایم که اداره ثبت موکول به اخذ رضایت نامه مخضری از همه مالکین واحد های تجاری و مسکونی می نمایدبنده از تعداد مالکین تعداد 15 واد از مجموع 18 واحد رضایت نامه محضری گرفته ام ولیکن اداره ثبت مو
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ شیوه‌های توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف


برنامه فرصت‌های توسعه انسانی مکزیک چه دستاوردهایی در فقرزدایی، بهبود وضعیت آموزش، بهداشت و تغذیه فقرا داشته است
 • 2007، برنامه پروگراسا بیش از 5 میلیون خانوار شهری و روستایی را پوشش داده است. برآورد شده است که بیش از21 میلیون نفر_ تقریبا یک پنجم جمعیت مکزیک - در 75 هزار منطقه از منافع این برنامه بر خوردارند. در سال 2002، برنامه 857 واحد تغذیه مکمل و 4/2 میلیون ویزیت پزشکی را پوشش داده و بیش از 5/4 میلیون بورس تحصیلی در اختیار کودکان مدرسه قرار گرفته بود. تا پایان سال 2005، برنامه 5 میلیون خانوار را پوشش داده بود که تقریبا یک چهارم جمعیت کشور و اکثر افراد بسیار فقیر را شامل می شد. برنامه پروگراسا بر تغذیه
 • که تقریبا یک چهارم جمعیت کشور و اکثر افراد بسیار فقیر را شامل می شد. برنامه پروگراسا بر تغذیه کودکان از طریق عناصر چهارگانه برنامه تاثیر می گذارد: انتقال وجوه نقد که ممکن است بخشی از آن برای بهبود تغذیه به کار رود، مکمل تغذیه که تمام کودکان زیر 2 سال را شامل می شود، مادران باردار و شیرده و کودکان بین سنین 2 تا 5 سال که نشانه ای از سوء تغذیه دارند. خانواده های مشارکت کننده هر دو ماه یک بار وجوه مربوط به برنامه آموزشی را دریافت می کنند. به علاوه خانواده ها برای یارانه های مواد غذایی و لوازم
 • ز سوء تغذیه دارند. خانواده های مشارکت کننده هر دو ماه یک بار وجوه مربوط به برنامه آموزشی را دریافت می کنند. به علاوه خانواده ها برای یارانه های مواد غذایی و لوازم مدرسه کمک دریافت می کنند و به طور منظم مراقبت های بهداشتی عمومی برای کودکان، از جمله ویزیت های پزشکی و واکسیناسیون دریافت می کنند. کمک ها عموما به مادران پرداخت می شود، زیرا شواهد نشان می دهد که مادران در مقایسه با پدران بیشتر وجوه دریافت شده را صرف بهبود رفاه کودکان می کنند. پرداختی ها از طریق کارت بانک صورت می گیرد و به
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی


برگ سبز خودرو شناسنامه وسیله نقلیه بوده و سند رسمی نیست
 • ت: 1 – دفاتر اسناد رسمی «وابسته به قوه قضاییه» بوده و از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک و مطابق با مقررات موجود و تحت نظارت سازمان متبوع خویش خدمات خود را ارایه می دهند و آنچه به عنوان هزینه های ثبت سند از مراجعان دریافت می کنند طبق تعرفه های مصوب سازمان ثبت و دولت است و درخصوص ثبت نقل و انتقال خودرو پس از تعویض پلاک دفاتر اسناد رسمی مکلف به دریافت «حق الثبت» و «مالیات نقل و انتقال» و «ارزش افزوده» (همگی متعلق به دولت) و «حق التحریر&raqu
 • قاد و عملکرد نیروی انتظامی در این خصوص قبل و بعد از تصویب قانون یکسان بوده! و در برخی مراکز تعویض پلاک پس از نصب پلاک جدید سفارش به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی می شود ضمن آنکه در صدر برگ سبز «سند مالکیت خودرو» نقش بسته است و از ابتدای سال جاری نیز در راستای بی اهمیت جلوه دادن اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی صرفا با اخذ برگ کمپانی و برگ سبز و بدون توجه به سلسله نقل و انتقالات خودرو و مالکیت فرد که تنها از طریق آخرین بنچاق قابل احراز است اقدام به تعویض پلاک خودرو و صدور برگ سبز می کنن
 • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ نحوه پرداخت‌ها و شناسایی گروه‌های هدف در بحث هدفمندی یارانه‌ها اعلام شد


خبرگزاری فارس: با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نحوه پرداخت‌ها، تکمیل اطلاعات خانوار و شناسایی گروه‌های هدف اعلام شد.
 • ته خدمتی درخصوص پوشش دارویی و درمان بیماریهای خاص و صعب العلاج می شود. ضمنا در راستای کاهش پرداخت هزینه های خدمات سلامت توسط مردم، سازمان هدفمند کردن یارانه ها می تواند از محل منابع موضوع این ماده نسبت به افزایش سطح تعهدات سازمانهای بیمه گر در زمینه تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی اقدام نماید. بعلاوه، میزان پوشش هزینه های فوق و همچنین میزان پوشش تعرفه ها و در صورت لزوم تعیین تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی، سالانه با توجه به منابع مصوب با پیشنهاد سازمان هدفمند کردن یارانه ها به تصویب مجمع عمومی آن می رس
 • ای طرح تأمین آتیه فرزندان مهر امام رضا (ع)، کمک به تأمین بخشی از هزینه های مربوط به مسکن، تحصیل دانشجویان و ازدواج جوانان برای گروههای هدف، کمک به تأمین مسکن جوانان برتر (در زمینه های علمی، فرهنگی، ورزشی و پژوهشی)، تغذیه زنان باردار و کودکان زیر (6) سال، طرح گسترش خدمات مالی خرد برای گروههای هدف از طریق صندوق مهر امام رضا (علیه السلام) یا بانکها، توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، معلولان، فرزندان ترخیص شده از مراکز حمایتی و فرزندان مددجویان و کمک به اشتغال جوانان. در
 • ت، معلولان، فرزندان ترخیص شده از مراکز حمایتی و فرزندان مددجویان و کمک به اشتغال جوانان. در موارد فوق، سازمان هدفمند کردن یارانه ها مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط حسب مورد سهمیه تخصیصی و سقف پرداختی و ساز و کار اجرایی در هر مورد را همه ساله تعیین و جهت تصویب به مجمع عمومی ارایه دهد. بر اساس این آیین نامه، به منظور جلوگیری از پرداخت های مضاعف به مشمولین در قالب برنامه های مختلف این آیین نامه، سقف پرداخت همه ساله به پیشنهاد سازمان هدفمند کردن یارانه ها و تصویب مجمع عمومی آن تعیین
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ سلام با توجه به مذاکرات هسته ا ی وروابط ایران و اقتصاد ان در اینده در زمینه های مذکور قیمت های موجود در بازار با کاهش مواجه است و یا افزایش؟ در زمینه نرخ ارز در بازار ازاد>؟ در زمینه قیمت ملک تجاری و مسکونی؟ در زمینه قیمت خودرو خارجی و ایرانی اعم از سنگین و سبک؟ سود بانکی؟ معذرت میخام سوالام زیاد شد اما واسم ابهام بود پرسیدم> قربان ممنونت میشم اگه مختصر در مورد هر کدوم دلیلی ارایه دهید؟ سالم باشید خدانگهدار


 • نجات آنها قیمت گذاری می شود و خودروهای خارجی نیز توسط اشخاصی که به نوعی دارای نفوذ هستند وارد کشور می شود پس قیمت گذاری به نوعی در دست افراد خاص است پس روند مذاکرات در میزان قیمت این خودروها نیز تاثیر چندانی ندارد و اگر هم داشته باشد دولت با کم کردن تعرفه واردات خودروهای خارجی و همچنین بالابردن کیفیت خودروهای داخلی سعی بر افزایش رفاه برای مردم می کند،سود بانکی به دلیل افزایش سرمایه گذاری های خارجی و هجوم ارز به داخل کشور و حجم بالای میزان نقدینگی کاهش خواهد یافت در این حالت برای افرادی که د
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ تکنیک های مدیریت زمان برای افراد پر مشغله


واگذاری کارها به افراد شایسته یکی از تکنیک های بنیادین در عرصه ی مدیریت زمان به شمار می رود. با اتکا به این مهم، نه تنها بار سنگینی از روی دوش های خودتان برداشته می شود،
 • ره ی مقتضی وقفه ها به شرح زیر می باشد: ۱) زمانیکه برای قرارهای ملاقات خود برنامه ریزی می کنید (در داخل دفتر) آنها را به صورت گروهی در یک جای برنامه قرار دهید؛ اینطور نباشد که یکی از قرارهای ملاقاتتان صبح، یکی ظهر، و دیگری بعد از ظهر باشد. سعی کنید ویزیت ها پشت سر هم قرار بگیرند. این کار هم برنامه ی شما را منسجم تر می کند و هم به شما اجازه می دهد که با هر کسی به اندازه معین و کاملاً منطقی گفتگو نمایید. به منشی و یا مدیر جلسه وقت رسمی اتمام ملاقات را اعلام کنید و بگویید که تمایلی ندارید در حین ج
 • جازه می دهد که با هر کسی به اندازه معین و کاملاً منطقی گفتگو نمایید. به منشی و یا مدیر جلسه وقت رسمی اتمام ملاقات را اعلام کنید و بگویید که تمایلی ندارید در حین جلسه کسی برایتان مزاحمت ایجاد نماید. ۲) اگر شما دائماً با تماس های تلفنی گاه و بیگاه و ویزیت های بی موقع بمباران شوید، هر روز زمانی را در نظر بگیرید (زمان سکوت، زمان تمرکز) تا در کمال آرامش بتوانید بر روی پروژه های خاصی که در ذهن دارید کار کنید. کلیه کارکنان را نیز در جریان بگذارید و به آنها بگویید که این زمان برایتان ارزش زیادی دارد و
 • ی که در ذهن دارید کار کنید. کلیه کارکنان را نیز در جریان بگذارید و به آنها بگویید که این زمان برایتان ارزش زیادی دارد و هیچ کس نباید در طول این مدت برایتان مزاحمت ایجاد کند مگر در صورت بروز مسائل اورژانسی. ۳) اگر کسی را استخدام کرده اید که پاسخگوی ویزیتورها و تماس های تلفنی باشد به او بگویید که چه کسانی را باید به داخل اتاق شما هدایت نماید و چه افرادی را به خارج راهنمایی کند. هیچ ضرورتی وجود ندارد که همه ی مراجعین را همان زمانی که آنها می خواهند ملاقات کنید. باید در این مورد اعمال قدرت کرده و
 • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ صندوق‌های بازنشستگی خصوصی تشکیل می‌شود


نمایندگان ملت با تصویب ماده 32 لایحه برنامه پنجم اجازه تشکیل صندوق‌های بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه‌شدگان را به مدت 10 سال تصویب کردند.
 • می شود. در بند ج ماده 32 آمده است صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانین و مقررات تامین اجتماعی هستند و در بند (د) کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماری های احتمالی در مدت اقامت در ایران می باشند تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات برعهده بیمه مرکزی ایران خواهد بود در بند (ه) ماده 32 مصوب مجلس آمده است برای برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی بیمه تأمین اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حساب های انفرادی خصوصی جهت بیمه شدگان با مشارکت فرد بیمه شده اقدام کنند. در ادامه

قوانین و مقررات/ لایجه بودجه سال 1392: قسمت نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض


لایجه بودجه سال 1392: قسمت نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض
 • لایجه بودجه سال 1392: قسمت نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض نوع: قانون موضوع: لایجه بودجه سال 1392: قسمت نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض منبع تهیه: تصویب کننده: تاریخ انتشار: 1391-12-12 تاریخ اعتبار از: 1391-12-12 تا:
 • تاریخ انتشار: 1391-12-12 تاریخ اعتبار از: 1391-12-12 تا: توضیحات: لایجه بودجه سال 1392: قسمت نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض  نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض 35- در اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 تمامی شرکت‌های دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه د
 • . 36- افزایش سرمایه‌ بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد آیین‌نامه اجرایی این بند از جمله شرکت‌های مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. 37- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر
100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  قبلی >>