جستجو در پورتال

اوراق بهادار با پشتوانه وامهای رهنی filetype ppt

مشاوره/ با سلام طبق بند 22 استاندارد19آیاهزینه انتشاراوراق مشارکتیا سهام جزیی از بهای تمام شده است یا ههزینه تامین مالی؟


 • پرسش و پاسخ با سلام طبق بند 22 استاندارد19آیاهزینه انتشاراوراق مشارکتیا سهام جزیی از بهای تمام شده است یا ههزینه تامین مالی؟ ؟ با سلام بند22-واحد تحصیل‌کننده‌ ممکن‌ است‌ علاوه‌ بر مابه‌ازای‌ خرید، متحمل‌ مخارجی‌ شود که‌ مستقیماً به‌ترکیب‌ مربوط‌ باشد. این‌ مخارج‌ شامل‌ مخارج‌ ثبت‌ و انتشار اوراق بهادار و حق‌الزحمه‌های‌ پرداختی‌ به‌ حسابداران‌ حرفه‌ای‌، مشاورین‌ حقوقی‌، ارزیابان‌ (مستقل‌) و سایر مشاوران‌ در ارتباط‌ با
 • با ترکیب‌ است‌. مخارج‌ اداری‌ و عمومی‌ شامل‌ مخارج‌ دایره‌ تحصیل‌ و سایر مخارجی‌ که‌ نتوان‌ مستقیماً به‌ تحصیل‌ مورد نظر ربط‌ داد، جزء بهای‌ تمام‌شده‌ ترکیب‌ نیست‌ و باید به‌ محض‌ وقوع‌ به‌ عنوان‌ هزینه‌ شناسایی‌ شود. مخارج اخذ تسهیلات مالی و انتشار اوراق مشارکت یا سهام جزئی از رویداد تأمین مالی است و در بهای تمام شده ترکیب تجاری منظور نمی‌شود. 2/9/88
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام مدیریت شرکت تصمیم دارد برای تحصیل داراییهای ثابت اوراق قرضه ای با نرخ بهره 10 درصد صادر نماید سود حاصل از پروژه های شرکت قبل از کسر هزینه بهره اوراق قرضه و مالیات بردرآمد مبلغ 51600000 ریال است نرخ مالیات بردرآمد 25 درصد می باشد مدیریت می خواهد سود خالص شرکت بعد از کسر هزینه بهره اوراق قرضه و مالیات بردرامد 10 برابر هزینه بهره اوراق قرضه باشد با فرض اینکه نرخ بهره بازار 10 درصد باشد و بهره اوراق قرضه به طور سالانه پرداخت شود مطلوب است تعیین مبلغ اوراق قرضه ای که شرکت بایستی برای این منظور صادر کند با تشکر مریم


 • پرسش و پاسخ با سلام مدیریت شرکت تصمیم دارد برای تحصیل داراییهای ثابت اوراق قرضه ای با نرخ بهره 10 درصد صادر نماید سود حاصل از پروژه های شرکت قبل از کسر هزینه بهره اوراق قرضه و مالیات بردرآمد مبلغ 51600000 ریال است نرخ مالیات بردرآمد 25 درصد می باشد مدیریت می خواهد سود خالص شرکت بعد از کسر هزینه بهره اوراق قرضه و مالیات بردرامد 10 برابر هزینه بهره اوراق قرضه باشد با فرض اینکه نرخ بهره بازار 10 درصد باشد و بهره اوراق قرضه به طور سالانه پرداخت شود مطلوب است
 • یات بردرآمد 25 درصد می باشد مدیریت می خواهد سود خالص شرکت بعد از کسر هزینه بهره اوراق قرضه و مالیات بردرامد 10 برابر هزینه بهره اوراق قرضه باشد با فرض اینکه نرخ بهره بازار 10 درصد باشد و بهره اوراق قرضه به طور سالانه پرداخت شود مطلوب است تعیین مبلغ اوراق قرضه ای که شرکت بایستی برای این منظور صادر کند با تشکر مریم ؟ ‎(51600000-x)-25%(51600000-x)=10*25%(51600000-x)‎ X=‎یک عددی مثلا ب)‏‎)b b/10%=‎مبلغ ورقه قرضه 15/11/87
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ تفکیک غیرقانونی حسابداران رسمی


جامعه حسابداران رسمی ایران به موجب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 21/10/1372 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه مورخ 17/11/1372 آن تشکیل‌ شده است.
 • ه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 13/6/1379 هیات وزیران و اصلاحیه 10/1/1387 آن، اشخاص حقوقی مندرج در ماده 2 آیین نامه یاد شده بالا بالاخص شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت های تابعه آن ها مکلفند حسب مورد «حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند انتخاب کنند. همچنین همان گونه که از نام این قانون و ماده واحده آن بر
 • نظر قانون، حسابدار رسمی بودن آنان است. همان طور که مشخص است، 3 مورد به شرح بالا در خصوص هدف از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران، نظارت بر کار حرفه ای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و همچنین تکلیف شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت های تابعه وابسته به آنها در انتخاب حسابرس و بازرس قانونی خود از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در قوانین موضوعه و مقررات آن به طور کامل احصا شده است. به رغم این موضوع، در قسمت اخیر ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون باز
 • ص است، تسری داشته باشد. بدیهی است در غیر این صورت، سازمان بورس باید حتی به وکلایی که طرف قرارداد شرکت های بورسی هستند، کارخانجاتی که مواد اولیه این شرکت ها را تامین می کنند، خریداران محصولات شرکت های بورسی و... نیز نظارت داشته باشد که چنین چیزی فاقد پشتوانه قانونی است. 2 - حسابرسان و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در زمره نهادهای مالی و سایر اعضای سازمان بورس و اوراق بهادار قرار نمی ‍ گیرند که سازمان به موجب قانون بتواند بر آن نظارت داشته باشد. 3 - اساسا در هیچ کجای ق
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ تکلیف ناشران بورسی در ارائه صورت‌های مالی میان دوره‌ای حسابرسی شده


همان‌طور که می‌دانیم، هر قانونی پس از تصویب، لازم‌الاجرا است و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند نسبت به تکالیفی که قانون برای آنان تعیین کرده است، عمل کنند. طبعا عمل نکردن به تکالیف قانونی، حسب مورد منجر به ایجاد مسوولیت مدنی، جزایی یا هر دو برای اشخاص مشمول قانون می‌شود.
 • ن به تکالیف قانونی، حسب مورد منجر به ایجاد مسوولیت مدنی، جزایی یا هر دو برای اشخاص مشمول قانون می‌شود. تکلیف ناشران بورسی در ارائه صورت‌های مالی میان دوره‌ای حسابرسی شده   به موجب ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی، «هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان (بورس و اوراق بهادار) دریافت کرده، مکلف است حداقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط سازمان تعیین خواهد شد، به
 • مان ارائه کند: 1- صورت‌های مالی حسابرسی شده 2- صورت‌های مالی میان دوره‌ای شامل صورت‌های مالی 6 ماهه حسابرسی شده و صورت‌های مالی سه ماهه، 3- گزارش هیات‌مدیره به مجامع و حسابرس و 4- اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه‌گذاران دارد.» یکی از مواردی که هر ناشری به موجب قانون یاد شده مکلف است آن را مطابق دستورالعمل اجرایی سازمان بورس، به سازمان یاد شده ارائه کند، صورت‌های مالی 6 ماهه حسابرسی شده است. هیات‌مدیره سازمان بورس نی
 • 7 این دستورالعمل، ناشران بورسی مکلف شده‌اند صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده را تهیه و افشا کنند. همان‌گونه که مشخص است، هیات‌مدیره سازمان بورس نیز در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، همانند ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار، ناشران را مکلف به تهیه صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده، کرده است. از سوی دیگر، در بندهای 2 و 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار، برای کسانی (مانند ناشران) که به موجب قانون یاد شده مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ بدون سرمایه اولیه هم می‌توان میلیاردر شد


ایرا رنرت، ‌سرمایه‌گذار و میلیاردر دیگری از آمریکا است. وی با ثروت 3/5 میلیارد دلار صد و چهل و چهارمین ثروتمند دنیا در سال 2010 است که ثروت خود را از راه ‌سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پر ریسک و از طریق شرکت‌های فلزاتی که خریده به‌دست آورده است.
 • م: چکیده: ایرا رنرت، ‌سرمایه‌گذار و میلیاردر دیگری از آمریکا است. وی با ثروت 3/5 میلیارد دلار صد و چهل و چهارمین ثروتمند دنیا در سال 2010 است که ثروت خود را از راه ‌سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پر ریسک و از طریق شرکت‌های فلزاتی که خریده به‌دست آورده است. بدون سرمایه اولیه هم می توان میلیاردر شد ایرا رنرت، سرمایه گذار و میلیاردر دیگری از آمریکا است. وی با ثروت 3/5 میلیارد دلار صد و چهل و چها
 • بدون سرمایه اولیه هم می توان میلیاردر شد ایرا رنرت، سرمایه گذار و میلیاردر دیگری از آمریکا است. وی با ثروت 3/5 میلیارد دلار صد و چهل و چهارمین ثروتمند دنیا در سال 2010 است که ثروت خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار پر ریسک و از طریق شرکت های فلزاتی که خریده به دست آورده است. وی شرکت های مختلفی را در صنایعی چون معدن و فلزات در اختیار دارد که شامل گدازش سرب، معادن ذغال سنگ، تولید منیزیوم و خطوط مونتاژ وسایل نقلیه می شود. رنرت در حال حاضر کنترل یکی از بز
 • فروشنده برای یک شرکت ماشین های تحریر کار می کرد. ایرا رنرت قبل از آنکه کسب و کار خود، «آی ال رنرت اند کو» (I.L.Rennert & Co) را در سال 1962 در جنوب منهتن راه بیندازد کارگزاری سهام هم می کرد. در آن زمان از سوی انجمن ملی مبادله کنندگان اوراق قرضه (NASD ) به خاطر اینکه بدون سرمایه کافی فعالیت می کرد، مورد مواخذه قرار گرفت که این اتفاق در سال 1963 نیز تکرار شد که موجب لغو مجوز او در نوامبر سال 1964 شد. رنرت در واقع از فعالیت در صنعت اوراق قرضه منع شده بود. به گفته رنرت، وی داوطلبانه
 • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ گزارش تقلب حسابداری در ایالات متحد را منتشر کرد


کمیته‏ی سازمان‏های حامی مالی کمیسیون تردوی مطالعه‏ای با عنوان گزارشگری مالی متقلبانه: 1998- 2007 را منتشر کرد. در این مطالعه 347 مورد تقلب حسابداری بررسی شده است که توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار در این دوره‏ی ده ساله رسیدگی شده‏اند،
 • گزارش تقلب حسابداری در ایالات متحد را منتشر کرد کمیته‏ی سازمان‏های حامی مالی کمیسیون تردوی مطالعه‏ای با عنوان گزارشگری مالی متقلبانه: 1998- 2007 را منتشر کرد. در این مطالعه 347 مورد تقلب حسابداری بررسی شده است که توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار در این دوره‏ی ده ساله رسیدگی شده‏اند، این مطالعه تحلیل عمیقی از ماهیت، اندازه و ویژگی‏های تقلب‏های حسابداری ارائه می‏‏کند و موجب آگاهی از موضوعات نوین و مستمر ضروری و مبرم می‏‏شود. بیشتر تقلب‏های بررسی
 • در آنها تقلب مالی رخ داده است به طور متوسط دارایی و درآمد زیر 100 میلیون دلار داشته‏‏اند. • میانگین تقلب 12.1 میلیون دلار بوده است. در بیش از 30 مورد تقلب کژنمایی/ دستبرد 500 میلیون دلار یا بیشتر بوده است. • کمیسیون بورس اوراق بهادار عنوان کرده است که مدیران اجرایی ارشد و/ یا مدیران مالی ارشد در 89 درصد از تقلب‏ها نقش داشته‏اند. دو سال اجرای بررسی کمیسیون بورس اوراق بهادار، تقریباً 20 درصد مدیران اجرایی ارشد/ مدیران مالی ارشد متهم شده‏اند. بالغ بر60 درصد متهمین
 • ر، تقریباً 20 درصد مدیران اجرایی ارشد/ مدیران مالی ارشد متهم شده‏اند. بالغ بر60 درصد متهمین محکوم شده‏اند. بالغ بر80 درصد مدیران اجرایی ارشد/ مدیران مالی ارشد، شرکت را قبل از پایان دو سال کار ترک کرده‏اند. در 47 درصد موارد، کمیسیون بورس اوراق بهادار یک یا افراد بیشتری را از تصدی به عنوان مدیر یا رئیس یک شرکت سهامی عام محروم کرده است. در 65 درصد موارد جریمه‏ی شخصی در نظر گرفته شده است، و در 43 درصد موارد اخراج صورت گرفته است. • میانگین دوره‏ی کشف تقلب به 31.4 ماه افزای
 • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ شتاب جهانی در پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی


دیوید تویدی، رییس هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری از شرکت‌های امریکایی و کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور خواست که در سال جاری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی را بپذیرند.
 • های حسابداری مالی FASB در آستانه‌ی تکمیل برنامه‌ی 9 ساله‌ای هستند که به منظور بهبود استانداردهای گزارشگری مالی و اصول عمومی پذیرفته‌شده‌ی حسابداری در امریکا در جهت همگرایی این دو رشته استاندارد آغاز کرده‌اند. دومین اتفاق مهم آن است که کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا باید در مورد الزام شرکت‌های داخلی امریکا از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تصمیم‌گیری کند. امروز بیش از 100 کشور شرکت‌های فهرست‌شده در بورس اوراق بهادار را ملزم یا مجاز به اجرای استانداردهای بین‌المللی حسابداری کرده‌اند.

مشاوره/ باسلام.من درشرکت خدماتی مشاوره فنی ومهندسی(آزمایشگاه خاک و بتن)کارمیکنم،ثبت درآمداین شرکت به چه صورت است؟


اخبار/ 6 ابزار مالی جدید تایید شد


سنا- کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار سال 89 بررسی 7 ابزار مالی را در دستور کار خود قرار داد که در نهایت شش ابزار مورد تایید این کمیته قرار گرفت.مجید پیره گفت: کمیته فقهی سازمان بورس، صندوق ارزی، صکوک مرابحه، صکوک مضاربه، صکوک جعاله، صکوک مزارعه، صکوک مساقات و قرارداد تفاضلی طلا را سال گذشته بررسی کرد.
 • از سوی کمیته فقهی: 6 ابزار مالی جدید تایید شد 6 ابزار مالی جدید تایید شد کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص راه اندازی صندوق ارزی افزود: این نوع صندوق پس از بررسی‌های بسیار، مورد تایید کمیته فقهی قرار گرفت. پیره درباره بحث صکوک مرابحه به عنوان دومین ابزاری که مورد بررسی کمیته فقهی در سال گذشته قرار گرفت، گفت: اوراق مرابحه، یکی از ابزارهای مالی اسلامی است که موجب کنترل تورم شده و می‌تواند در سیاست‌های پولی و بانکی ابزاری موثر باشد.
 • ی موثر باشد. بر همین اساس، این ابزار پس از تصویب در این کمیته برای طراحی مدل عملیاتی در اختیار معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس قرار گرفت. وی اوراق مضاربه را یکی دیگر از موارد بررسی شده در کمیته فقهی اعلام کرد و اظهار داشت: مضاربه، اوراق بهاداری است که براساس عقد مضاربه طراحی می‌شود. ناشر اوراق مضاربه با واگذاری اوراق، وجوه متقاضیان اوراق را جمع‌آوری کرده و به عنوان مضاربه در اختیار بانی قرار می‌دهد تا او نیز در فعالیت اقتصادی سودآور (بازرگانی) این مبالغ را به کار ‌گیرد و در پایان هر
 • واگذاری اوراق، وجوه متقاضیان اوراق را جمع‌آوری کرده و به عنوان مضاربه در اختیار بانی قرار می‌دهد تا او نیز در فعالیت اقتصادی سودآور (بازرگانی) این مبالغ را به کار ‌گیرد و در پایان هر معامله یا پایان هر دوره مالی سود حاصله را بر اساس نسبت‌هایی که روی اوراق نوشته شده، میان خود و صاحبان اوراق تقسیم می‌کند. پیره درخصوص صکوک جعاله به عنوان ابزاری که سابقه زیادی در بین کشورهای اسلامی ندارد، خاطر نشان کرد: صکوک جعاله در این کمیته مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است. این اوراق در انواع «اوراق جعاله برای ت
 • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ تصویب دستورالعمل انتشار اوراق اجاره


شورای عالی بورس و اوراق بهادار در جلسه اخیر خود دستورالعمل انتشار اوراق اجاره را تصویب کرد.
 • از سوی شورای عالی بورس انجام شد:تصویب دستورالعمل انتشار اوراق اجاره تصویب دستورالعمل انتشار اوراق اجاره سنا- شورای عالی بورس و اوراق بهادار در جلسه اخیر خود دستورالعمل انتشار اوراق اجاره را تصویب کرد. دستورالعمل انتشار اوراق اجاره به عنوان اصلاحیه ضوابط ابزار مالی اوراق اجاره مصوب یکم بهمن ماه 86 شورای عالی بورس و اوراق بهادار در 25 ماده و 10 تبصره و در اجرای بند (4) ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 به تصویب این شورا رسید. در
 • حیه ضوابط ابزار مالی اوراق اجاره مصوب یکم بهمن ماه 86 شورای عالی بورس و اوراق بهادار در 25 ماده و 10 تبصره و در اجرای بند (4) ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 به تصویب این شورا رسید. در این دستورالعمل آمده است: اوراق اجاره، اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی است که به موجب این دستورالعمل منتشر می شود. هر ورقه اجاره، نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است. شرکت مدیریت دارایی مرکزی نیز نهاد مالی است که به موجب دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط
 • به موجب این دستورالعمل منتشر می شود. هر ورقه اجاره، نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است. شرکت مدیریت دارایی مرکزی نیز نهاد مالی است که به موجب دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط مصوب 11مرداد ماه 89 شورای عالی بورس و اوراق بهادار تاسیس می شود. همچنین «بانی»، شخص حقوقی است که نهاد واسط برای تامین مالی وی در قالب عقود اسلامی، اقدام به انتشار اوراق اجاره می کند. «دارایی» در این اوراق هر نوع مال منقول یا غیرمنقول با مشخصات تعیین شده در این دس
 • طبقه بندی اطلاعات
100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  قبلی >>