جستجو در پورتال

اعطای معافیت مالیاتی و وام‌کم بهره به شرکتهای فناوری اطلاعات

قوانین و مقررات/ ابلاغ فرم برای اعلام بدهی مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره یک ماده 186


ابلاغ فرم برای اعلام بدهی مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره یک ماده 186
 • رد وجود بدهی، برخی ادارات امور مالیاتی پاسخ لازم را ارسال نکرده و موضوع را منوط به تسویه بدهی و صدور گواهی می نمایند. از طرفی براساس ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره مذکور، چنانچه ظرف مدت 15 روز ارسال نشود بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری استعلام کننده مجاز به اعطای وام خواهد شد. بنابراین مجدداً تأکید می نماید در صورت وجود بدهی یا هرگونه محدودیت در صدور گواهی، حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ دریافت استعلام، مراتب عدم اعطای وام مستقیماً به استعلام کننده، به صورت مکتوب اعلام شود. با توجه به توضیحات فوق و به منظور
 • کید می نماید در صورت وجود بدهی یا هرگونه محدودیت در صدور گواهی، حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ دریافت استعلام، مراتب عدم اعطای وام مستقیماً به استعلام کننده، به صورت مکتوب اعلام شود. با توجه به توضیحات فوق و به منظور یکسان سازی رویه اعلام مراتب وجود بدهی مالیاتی به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری، در اجرای قسمت اخیر بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرایی یاد شده به پیوست فرم اعلام بدهی مالیاتی (به شناسه 3170) برای بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی در صورت عدم صدور گواهی موضوع قانون مو
 • . مقتضی است ادارات امور مالیاتی در صورت عدم صدور گواهی موضوع قانون موصوف، مراتب وجود بدهی و منع اعطاء تسهلات و ایجاد تعهدات را در قالب فرم مذکور به بانک/مؤسسه اعتباری ذیربط اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.   علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور  

مقالات/ نسل آینده مدیران ارشد فناوری اطلاعات


«ری وانگ» وبلاگ‌نویس دانشگاه ‌هاروارد می‌گوید: «رکود اقتصادی جهانی و بی‌لیاقتی مدیران ارشد فناوری اطلاعات در ارزش قائل شدن برای کسب‌و‌کار موقعیت آنها را لکه‌دار کرده است.» اما در حال حاضر چکار می‌توان کرد؟

مشخصات کاربر/ دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات


دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات

مشخصات کاربر/ دفترپیشخوان خدمات دولت


 • دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات

مشخصات کاربر/ فناوری اطلاعات رایا زیتون


فناوری اطلاعات رایا زیتون
 • فناوری اطلاعات رایا زیتون

مشخصات کاربر/ گسترش فناوری اطلاعات نفتا


گسترش فناوری اطلاعات نفتا
 • گسترش فناوری اطلاعات نفتا

مشخصات کاربر/ فناوری اطلاعات و ارتباطات نگاران


فناوری اطلاعات و ارتباطات نگاران
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات نگاران

مشخصات کاربر/ فناوری اطلاعات آیند پرداز


فناوری اطلاعات آیند پرداز
 • فناوری اطلاعات آیند پرداز

مشخصات کاربر/ دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات


دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات

مشخصات کاربر/ پیشخوان خدمات دولت 1283


 • دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات
100 ردیف در 10 صفحه
  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  قبلی >>