جستجو در پورتال

آدرس انتشارات حسابرسی

مشاوره/ با سلام خدمت شما من در حال حضر دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه معتبر کشور هستم و سابقه کاری ام حدود 4سال و اندی میباشد و میخواستم در آزمون "حسابدار رسمی" شرکت کنم میتوانید مرا راهنمایی کنید ؟ میتوانید بگویید چگونه و از چه کانالی باید پیگیر این موضوع باشم ؟ میتوانید بگویید که آزمون آن در چه تاریخی میباشد؟ آیا سوالات سوالهای گذشته را میتوانید همراه با جوابهایش در اختیارم بگذارید؟


با سلام خدمت شما من در حال حضر دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه معتبر کشور هستم و سابقه کاری ام حدود 4سال و اندی میباشد و میخواستم در آزمون "حسابدار رسمی" شرکت کنم میتوانید مرا راهنمایی کنید ؟ میتوانید بگویید چگونه و از چه کانالی باید پیگیر این موضوع باشم ؟ میتوانید بگویید که آزمون آن در چه تاریخی میباشد؟ آیا سوالات سوالهای گذشته را میتوانید همراه با جوابهایش در اختیارم بگذارید؟
  • ا میتوانید همراه با جوابهایش در اختیارم بگذارید؟  ؟ با سلام سابقه باید در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ویا سازمان حسابرسی داشته باشید تا مورد قبول باشد.سایت جامعه حسابداران رسمی به آدرس ذیل را پیگیری و تماس حاصل نمائید.سوالات جامعه نیز در سایت مذکور با پاسخ ها موجود است ضمن اینکه کتابی تحت همین عنوان در بازار انتشار یافته است. www.iacpa.ir

مشخصات کاربر/ انتشارات ایران شناسی


انتشارات ایران شناسی
  • انتشارات ایران شناسی

مشخصات کاربر/ انتشارات خانه ادبیات


انتشارات خانه ادبیات
  • انتشارات خانه ادبیات

مشخصات کاربر/ انتشارات دانشگاه تهران


انتشارات دانشگاه تهران
  • انتشارات دانشگاه تهران

مشخصات کاربر/ انتشارات شباویز (سهامی خاص)


انتشارات شباویز (سهامی خاص)
  • انتشارات شباویز (سهامی خاص)

مشخصات کاربر/ انتشارات شباویز (سهامی خاص)


انتشارات شباویز (سهامی خاص)
  • انتشارات شباویز (سهامی خاص)

مشخصات کاربر/ انتشارات علمی و فرهنگی


انتشارات علمی و فرهنگی
  • انتشارات علمی و فرهنگی

مشخصات کاربر/ انتشارات غزال جوان


انتشارات غزال جوان
  • انتشارات غزال جوان

مشخصات کاربر/ انتشارات فرهنگسرای میر دشتی


انتشارات فرهنگسرای میر دشتی
  • انتشارات فرهنگسرای میر دشتی

مشخصات کاربر/ انتشارات کتاب درمانی


انتشارات کتاب درمانی
  • انتشارات کتاب درمانی
100 ردیف در 10 صفحه
  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  قبلی >>