تغییرات اساسی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تاریخ: 1394/02/28

نوع: قانون

موضوع:

تغییرات اساسی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تاریخ: 1394/02/28

منبع تهیه: جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی
تصویب کننده:
تاریخ انتشار: 1394-02-28
تاریخ اعتبار از: 1395-01-01 تا: 1396-01-01
توضیحات: لایحه یک‌فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در 17/ 1/ 1394 از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شده که شورای نگهبان، اکثر موارد را تایید و چند ایراد را وارد دانسته و سپس در 7/ 2/ 1394 به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح موارد ایرادی، ارسال شده است. اهم موارد اصلاحات قابل‌توجه به همراه موارد ایرادی شورای نگهبان در ذیل درج شده است

تغییرات اساسی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم   تاریخ: 1394/02/28

لایحه یک‌فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در 17/ 1/ 1394 از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شده که شورای نگهبان، اکثر موارد را تایید و چند ایراد را وارد دانسته و سپس در 7/ 2/ 1394 به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح موارد ایرادی، ارسال شده است. اهم موارد اصلاحات قابل‌توجه به همراه موارد ایرادی شورای نگهبان در ذیل درج شده است:

1) تبصره 3 ماده 2 حذف و متن «بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی که عهده‌دار وظایف حاکمیتی هستند با تایید مقام معظم رهبری» به‌عنوان بند 4 به ماده 2 اضافه شد (این بند از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته است).


2) ماده 45: 3 در هزار شده نیم در هزار 
3) ماده 48: 2 در هزار شده نیم در هزار 
4) ماده 54: در نحوه شناسایی درآمد اجاره، تغییراتی ایجاد شده است
5) ماده 54 مکرر: که مرتبط با اخذ مالیات از واحدهای خالی مسکونی است، اضافه شده است
6) ماده 84: میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود
7) ماده 85: نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر‌دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده 84 این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه (10 درصد) و نسبت به مازاد آن 20درصد است.
8) تبصره ماده 86: پرداخت‌ها به غیر از کارکنان به‌عنوان حق‌المشاوره و... بدون اعمال معافیت 84، مشمول 10درصد است (سایر موارد این ماده، مورد ایراد شورای نگهبان است.(
9) بند 5 ماده 91: عبارت «که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق‌بگیر پرداخت می‌شود» حذف شده است
10) ماده 95: تغییراتی در این ماده ایجاد شده است.

11) ماده 97: در ماده 97، تغییرات اساسی ایجاد شده و در ضمن نحوه رسیدگی و...، طبق اصلاحیه، طبق آیین‌نامه اجرایی عنوان شده که این قسمت مورد ایراد شدید شورای نگهبان قرار گرفته که مغایر اصل 85 قانون اساسی می‌باشد (اصل 85: مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند.(

12) ماده 100: «تیر‌ماه» به «خرداد‌ماه» تغییر یافته است (مشاغل بایستی تا خرداد ماه اظهارنامه بدهند). در این خصوص به توضیحات انتهای ردیف 35 دقت شود.

13) ماده 104: کلا حذف شده است.

14) ماده 107: تغییرات اساسی نموده است و چون نحوه تعیین مالیات بر اساس آیین‌نامه، مشخص شده بر همین اساس مورد ایراد اساسی شورای نگهبان بوده و مغایر اصول 51 و 85 قانون اساسی تشخیص داده شده است (اصل 51: وضع مالیات، به موجب قانون است.(

15) ماده 131: نرخ‌ها، تغییر اساسی نموده است.

16) ماده 133: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، اضافه شده است.

17) ماده 134: آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اضافه شده است.

18) ماده 139: تغییرات جزئی ایجاد شده است. ازجمله بند «ل» ماده 139 که فعالیت‌های قرآنی اضافه شده و دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد و دستگاه‌های ذی‌ربط.

19) ماده 141: تغییرات اساسی نموده است. به‌طوری‌که معافیت مالیاتی صادرات خام فروشی 20درصد شده است

سایر توضیحات: با عنایت به اینکه معافیت مالیاتی خدمات و صادرات غیر‌نفتی بر اساس بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجم تعیین شده است، بر‌اساس تبصره 2 اصلاحیه عنوان شده که اصلاحیه فوق در ماده 141 پس از پایان دوره اجرای قانون برنامه پنجم (یعنی پایان سال 1394) عملیاتی می‌گردد.

20)  ماده 146 مکرر: اضافه شده است به‌طوری‌که شرایط برخورداری از معافیت‌های مالیاتی ازجمله ارائه‌ اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارک عنوان شده است به استثنای مواد 144، 145 و..... 

21)  ماده 147: تغییرات اساسی نموده است ازجمله شرط پذیرش هزینه پرداختی قابل‌قبول برای مبالغ بالای 50 میلیون ریال، پرداخت از طریق سامانه بانکی عنوان شده است.

22)  تغییرات ماده 148:

- به بند 2 ماده 148 اضافه می‌شود: «پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک‌دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون».

تغییرات بند 18: اضافه شدن جریمه به سود کارمزد و اضافه شدن صندوق‌های حمایت از توسعه بخش.

- تغییرات بند 18: اضافه شدن جریمه به سود و کارمزد و اضافه شدن صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی.

- بند 29 به ماده 148 اضافه شد: ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی.

23) تغییرات اساسی ماده 149:

تبصره 1: مازاد تجدید ارزیابی، مشمول مالیات نیست و...

سایر توضیحات:

الف) در این اصلاحیه، برای معافیت مالیاتی، شرط افزایش سرمایه به مانند قبل عنوان نشده است.

ب) ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی مصوبه 1/ 5/ 1391 که تا 24/ 6/ 1396 اعتبار داشت، حذف شد.

24)  ماده 169: تغییرات اساسی نموده از جمله اجرای طرح نظام جامع مالیاتی و... 

تبصره 3 اصلاحی، مورد ایراد شورای نگهبان بوده و مغایر اصل 138 قانون اساسی است (اصل 138: تدوین آیین‌نامه، با هیات وزیران است).

تبصره 5 اصلاحی: مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد .

25) ماده 169 مکرر: تغییرات اساسی نموده است (استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و . . . )

تبصره 5 اصلاحی، مغایر اصل 138 است.

26) ماده 181: تغییرات اساسی نموده است (ایجاد واحد بازرسی مالیاتی.(

ایراد شورای نگهبان: دخالت قاضی باید مورد به مورد باشد و‌گرنه مغایر اصول 25، 60، 156 و 159 قانون اساسی است

تبصره 3: اعلام اسامی مدیرانی که بدهی مالیاتی معوق دارند و یا معاملات غیر‌واقعی انجام داده‌اند، از سوی سازمان امور مالیاتی به اداره ثبت شرکت‌ها و Black List کردن آنها و... 

27) ماده 193: جریمه درصد مالیات، حذف شده است.

28) ماده 192: تغییر اساسی نموده است.

29) ماده 202: مبلغ 10 میلیون ریال، حذف و تغییر اساسی نموده است که از سوی شورای نگهبان ایراد گرفته شده است (خلاف شرع).

30) تبصره یک ماده 219: این تبصره کلا حذف و طرح نظام جامع مالیاتی، جایگزین شده است.

31)  تبصره 2 ماده 219: تدوین دستورالعمل............، این قسمت از سوی شورای نگهبان مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شده است

32) تبصره 3 اضافه شده به ماده 219: موعد پرداخت مالیات‌های مواد تبصره 9 ماده 53، 86، 88، 103، تبصره 5 ماده 109، ماده 126 و تبصره 2 ماده 143، «تا پایان ماه بعد» لحاظ شده است.

33) ماده 272 ق.م.م: کلا این ماده حذف و بند جدیدی جایگزین شده که دارای تغییر اساسی بوده است و... 

34) ماده 280: مغایر اصل 52 قانون اساسی از سوی شورای نگهبان شناخته شده است. در ضمن در انتهای ماده 280 آمده است: سازمان‌ها و خدمات وابسته به شهرداری که در راستای خدمات امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و 100درصد سرمایه و دارایی متعلق به شهرداری باشد، از مالیات معاف می‌باشند.

35) ماده 282: طبق این ماده، «تاریخ اجرای این قانون از ابتدای سال 1394 بوده ولی درخصوص اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 این قانون که سال مالی آنها از 1/ 1/ 1393 و بعد از آن شروع می‌شود، از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون شده‌اند». تاریخ اجرای این قانون چون این مصوبه در سال 1393 لازم الاجرا نگردیده، مورد ایراد شورای نگهبان شده و اعلام شده که تاریخ اجرای آن، نیاز به اصلاح دارد.

36) ماده 283: پیش‌بینی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی چند ماده شده که از سوی شورای نگهبان مورد ایراد اساسی قرار گرفته است.

 

 ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

فرهاد نورافکن طالشمکائیل

فرهاد نورافکن طالشمکائیل

تاریخ ثبت:
1394/09/18
بروزرسانی:
1394/09/18
آخرین مشاهده:
1401/05/19
ارسال پیام شخصی

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی - حسابداری مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )