علیرضا حدادیان

علیرضا حدادیان
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: مدیر مالی اداری
استان: اصفهان
شهر:
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: