احسان ابوالقاسمی

احسان ابوالقاسمی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع
شغل: مشاور
استان: تهران
شهر: تهذان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: