سام چابکسوار

سام چابکسوار
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: الهیات
شغل: بیکار
استان: کرمانشاه
شهر: گیلانغرب
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: 2 سال مسئول اداری- مالی و تنخواه دار در شرکت کامپوزیت سازه مقاوم