محمدهاشمی

محمدهاشمی
تحصیلات: دیپلم
رشته تحصیلی: ادبیات
شغل: کارگر
استان: اصفهان
شهر: سجزی
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: کارگر خط تولید لوله وپروفیل سپاهان