داودقنبری

داودقنبری
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: امور مالی و حسابداری
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: