پریسا شعبانی سبزه میدانی

پریسا شعبانی سبزه میدانی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: مدیر عامل موسه حسابداری حسابگران اعتماد آراء
استان: گیلان
شهر: لنگرود
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

عضو انجمن حسابداران ایران