علی نعیمی ذاکر

علی نعیمی ذاکر
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حقوق
شغل: مشاور حقوقی، مدرس زبان، مشاور فرهنگی
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: 10 سال همکاری با انتشارات لک لک به عنوان مترجم و ویراستار 5 سال همکاری با انتشارات تاریخ و فرهنگ به عنوان مترجم و ویراستار 2 سال همکاری با شرکت فاخر تجارت تهران به عنوان مدیر حقوقی مدرس موسسه زبان گلدیس