مونا نعیمی

مونا نعیمی
تحصیلات: دیپلم
رشته تحصیلی: ریاضی-فیزیک
شغل:
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

مراجعه شود به رزومه کاری