وحیدرضوی

وحیدرضوی
تحصیلات: فوق دیپلم
رشته تحصیلی: نقشه برداری
شغل: نقشه بردار
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: 6 سال