جعفر

جعفر
تحصیلات: دیپلم
رشته تحصیلی: ریاضی
شغل:
استان: تهران
شهر:
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: