محسن تاتیکی

محسن تاتیکی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: گرافیک
شغل: طراح گرافیست
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: