شرکت شرکت اهرام عمران فالیز

تاریخ تاسیس: 1388-12-09
نوع شخصیت حقوقی: سهامی خاص
نوع سازمان: شرکت ایرانی
نوع مالکیت: خصوصی
نوع فعالیت: پیمانکاری
استان تاسیس: خوزستان
شهر: اهواز
تلفن 1 : 4448416
تلفن 2 : 4448417
فکس: 4450877
پست الکترونیکی: ehsan_4048@live.com
وب سایت:
آدرس: اهواز زیتون کارمندی خ فاطمی
موضوع فعالیتها:

ساختمانیمشخصات مدیر عامل

احسان چهارلنگی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: عمران
استان: تهران
شهر:
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: 10 سال در کار ساختمانی