محمد کاشفی

محمد کاشفی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: اقتصادپول و بانک
شغل: کارشناس
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: