محمد عین الهی

محمد عین الهی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: مجری سیستمهای حفاظتی و امنیتی و راه اندازی زیر ساخت شبکه
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: