آیدین خدنگان

آیدین خدنگان
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: برق
شغل: مدیر فروش
استان: آذربایجان غربی
شهر: میاندوآب
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

شرکت در سمینار های مدیریت