علیرضا مهدیزاده

علیرضا مهدیزاده
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: MBA
شغل: مدیر فروش- مدیر اجرایی - مشاور مدیرعامل
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

17 سال سابقه فروش -مدیریت فروش-مدیراجرایی  و مدیرعامل پخش - مدیر عامل شعبه -مشاور در شرکتهای بزرگ تولیدی و.پخش بخصوص کالاهای FMCG