فرهاد ستوده

فرهاد ستوده
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: علوم و صنایع غذایی
شغل: مدیر کنترل کیفی
استان: گلستان
شهر: گرگان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: