جعفرحیاتی نژاد

جعفرحیاتی نژاد
تحصیلات:
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع غذایی
شغل: مسیول کنترل کیفیت
استان:
شهر: کرج
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: