علیرضا صائبی

علیرضا صائبی
تحصیلات: زیر دیپلم
رشته تحصیلی: فناوری اطلاعات
شغل: مشاور فناوری اطلاعات
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

به شرح http://saebi.ir