شرکت mohammad davodi

تاریخ تاسیس: 1383-04-04
نوع شخصیت حقوقی: سهامی خاص
نوع سازمان: شرکت ایرانی
نوع مالکیت: خصوصی
نوع فعالیت: خدماتی
استان تاسیس: ایلام
شهر: ایلام
تلفن 1 : 3345391
تلفن 2 :
فکس:
پست الکترونیکی: talashkoshesh.ilam@gmail.com
وب سایت:
آدرس: ایلام-نبش 12 فروردین
موضوع فعالیتها:مشخصات مدیر عامل

محمدداودی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: برنامه سازی کامپیوتر
استان: ایلام
شهر: ایلام
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: