محمدرضا صدقیانی فر

محمدرضا صدقیانی فر
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: اقتصاد انرژی
شغل: مشاور و مدرس
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

در رزومه موجود است