نازنین حسینی

نازنین حسینی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: مدرس دانشگاه
استان: خوزستان
شهر: اهواز
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: