شرکت اکبر روئین تن

تاریخ تاسیس: 1388-10-15
نوع شخصیت حقوقی: سهامی عام
نوع سازمان: شرکت ایرانی
نوع مالکیت: خصوصی
نوع فعالیت: خدماتی
استان تاسیس: فارس
شهر: شیراز
تلفن 1 : 09177005284
تلفن 2 : 09376281509
فکس:
پست الکترونیکی: info@modiranparse.ir
وب سایت:
آدرس: شیراز خیابان استقلال
موضوع فعالیتها:

حسابداری خدمات - خدمات مالی - مشاوره مدیریت -راه کار های کاهش هزینه های تولیدی 

 مشخصات مدیر عامل

اکبر روئین تن
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت مالی
استان: فارس
شهر: شیراز
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

کارشناس ارشد مدیریت مالی از موسسه یوتاک مجارستان عضور انجمن حسابرسان داخلی ایران عضو انجمن حسابداران آسیا (هنگ کنگ ) دارای 12 مقاله در زمینه کاهش بهای تمام شده