حسن چوبین

 حسن چوبین
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری
شغل: سرپرست شبکه
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: