سیدمحسن معلم

سیدمحسن معلم
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حقوق قضایی
شغل: وکیل پایه یک دادگستری
استان: تهران
شهر: قم
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

هشت سال کارشناس حقوقی و خسارت جانی شرکت بیمه با بررسی و رسیدگی به بیش از 5000 پرونده خسارت جانی 

هشت سال وکیل پایه یک دادگستری با وکالت تخصصی در کلیه قراردادهای بیمه شرکتهای بیمه بازرگانی با بیش از صدها پرونده حقوقی

وکالت - مشاوره - داوری - تنظیم قرارداد - کارشناسی خسارت قراردادهای بیمه