محمدامین

محمدامین
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مهندسی برق قدرت
شغل: آزاد
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

28 ماه شرکت عمرانی بستاب بنا در پروژه شهرک پتروشیمی در پارس جنوبی

4 ماه درکارخانه کابل باختر کرمانشاه

دیپلم فنی و حرفه ای رشته الکترونیک

کاردانی تکنولوژی کنترل در دانشگاه علمی و کاربردی امام رضا-شهرستان اسلام آباد غرب

کارشناسی مهندسی برق قدرت دانشگاه آزاد امام خمینی کرمانشاه واحد مرکز