محمود سالاری

محمود سالاری
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: علمی کاربردی حسابداری
شغل: جویای کار
استان: خوزستان
شهر: سوسنگرد
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: