عزیز خرمی اجیرلو

عزیز خرمی اجیرلو
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: مدرس دانشگاه / نماینده بیمه ایران
استان: اردبیل
شهر: پارس آباد مغان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

کارشناس ارشد حسابداری، مدرس دانشگاه، نماینده بیمه ایران، و دارای بیش از 15 سال سابقه فعالیت دینی و مذهبی،فرهنگی، اجتماعی و روابط عمومی (مردمی، اداری، مراکز فرهنگی، اجتماعی و علمی)