مرتضی نامداری

مرتضی نامداری
تحصیلات: زیر دیپلم
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: کارمند سازمان حسابرسی
استان: تهران
شهر: اصفهان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

کارشناسی ارشد حسابداری - کارشناس رسمی دادگستری - عضو انجمن حسابداران خبره ایران - عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران - عضو انجمن حسابداری مدیریت