محمد مجلل

محمد مجلل
تحصیلات: زیر دیپلم
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: حسابداری شرکت
استان: خراسان جنوبی
شهر: فردوس
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

مدت 8 سال است که کار حسابداری انجام میدم و مدرک کارشناسی حسابداری دارم و مدارک مربوطه مانند کارشناسی حقوق و دستمزد مدراک زیاد دیگری را دارم و فعلا به عنوان مدیر مالی شرکت شمش فلز رویال مدت 2 سال است که مشغول بکار هستم