مرتضی غلامی

مرتضی غلامی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: دانشجوی ارشد حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد.رتبه19 کنکور ارشد سراسری93
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

کاردانی حسابداری از دانشگاه امام خمینی سبزوار

کارشناسی حسابداری ار ئانشگاه خیام مشهد بامعدل 17.87

رتبه 19کنکور سراسری ارشد93

دانشجوی ارشد حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد