محمد ابراهیم رازقی

محمد ابراهیم رازقی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: دامپروری - مدیریت
شغل: کارشناس رسمی کشاورزی
استان: آذربایجان غربی
شهر: ارومیه
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

سوابق کاری: مسئولیت :

اداره دامپروری شهرستان

مرکز اصلاح نژاد طیور بومی

معاونت اموردام

اداره پرورش دام و پرورش طیور

شیلات استان

بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی استان

معاونت برنامه ریزی مرکز تحقیقات کشاورزی استان

کمیته اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی

مدرس دروس پرورش طیور مرغ مادر و مرغ تخمگذار دانشگاه علمی کاربردی

مشاوره دامپروری شرکت پگاه سلماس

مشاور پرورش و تغذیه برخی از مرغداری های استان