حسن نجفی محسن آباد

حسن نجفی محسن آباد
تحصیلات: دیپلم
رشته تحصیلی: ریاضی فیزیک - دانشجوی IT
شغل: کارگر
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق                ثبت است بر دریچه عالم دوام ما