مهدی

مهدی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حقوق
شغل: کارمند
استان: تهران
شهر:
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: