شرکت مجید کریمی

تاریخ تاسیس: 1379-05-06
نوع شخصیت حقوقی: با مسئولیت محدود
نوع سازمان: شرکت ایرانی
نوع مالکیت: خصوصی
نوع فعالیت: خدماتی
استان تاسیس: تهران
شهر: تهران
تلفن 1 : 55957763
تلفن 2 : 55957796
فکس: 55957796
پست الکترونیکی: INFO@SYSTEMKARAN.COM
وب سایت:
آدرس: تهران
موضوع فعالیتها:

مشاوره و اطلاع رسانی اخذ گواهینامه های بین المللی ایزو ISOمشخصات مدیر عامل

مجید کریمی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: صنایع - تحلیل سیستم
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: