شرکت حامد نظری فر

تاریخ تاسیس: 1386-03-07
نوع شخصیت حقوقی: با مسئولیت محدود
نوع سازمان: شرکت ایرانی
نوع مالکیت: خصوصی
نوع فعالیت: بازرگانی
استان تاسیس: تهران
شهر: تهران
تلفن 1 : 77000623
تلفن 2 :
فکس: 77000497
پست الکترونیکی: info@pch.ir
وب سایت:
آدرس: منطقه 4 حکیمیه بلوار بهار خیابان شهید پورمختار (فروردین) پلاک 2
موضوع فعالیتها:مشخصات مدیر عامل

تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: MBA
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: