معصومه رسولی

معصومه رسولی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
شغل: مشاوره بازاریابی
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: