محمد کاظم مروتی

محمد کاظم مروتی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مهندسی ساخت و تولید
شغل: مشاوره سیستمهای مدیریت کیفیت - ISO9001 -IMS- ISO/TS
استان: تهران
شهر:
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: