عباس نیری روزبهانی

عباس نیری روزبهانی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مهندسی برق مخابرات
شغل: کارمند
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

مهندس برق(گرایش مخابرات)

تحلیگرتکنیکال ومشاوربازارسهام