احسان حق جو

احسان حق جو
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: plant breeding biotechnology
شغل: NCBI
استان: خوزستان
شهر: اهواز
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: ICDL . IELTS . GPS , GIS , HSE , MODIRIYAT , TARAHI FAZAYE SABZ , … و همینطور کلاسهای برگذار شده انجمن ژنتیک ارئه سمینار: آیزو زایم ارائه مقاله با عنوان بررسی صفات آگرونومیک ، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژنوتیپهای KABULI PEA