محمد مصطفوی

محمد مصطفوی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: اقتصاد
شغل: کارمند
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: