علی عابدی فرد

علی عابدی فرد
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: حسابداری پیمانکار
استان: بوشهر
شهر: جم
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

بمدت چهارسال حسابداری پیمان کاری کار کردم.

یک سال بصورت حق التدریسی رشته حسابداری را تدریس کردم.