بالارستاقی

بالارستاقی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: طراحی شهری
شغل:
استان: گلستان
شهر: گرگان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: تدریس دانشگاه آزاد علی آباد