.هاشمی

.هاشمی
تحصیلات: زیر دیپلم
رشته تحصیلی:
شغل:
استان: آذربایجان شرقی
شهر:
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: