مهدی نعیمی

مهدی نعیمی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: مدیر
استان: خراسان رضوی
شهر: تربت حیدریه
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: